Cena vŕtanej studne

V cene stavby vŕtanej studne je vyhotovenie vrtu s priemerom 168 mm, hrubostenná rúra z PVC s atestom na pitnú vodu a priemerom 140 mm, obsyp praným dunajským riečnym štrkom s frakciou 2/5 a izolácia vrtu bentonitom.

Cenu výstavby každej studne je treba stanoviť individuálne po konzultácii a posúdení. Pre odhad ceny vašej studne použite nasledovný cenník:


Položka Cena
vŕtanie v súdržných horninách
do hĺbky 8 m 500,- € + DPH
hĺbka vrtu nad 8 m 75,- €/1 m + DPH
vŕtanie v nesúdržných horninách (štrky)
do hĺbky 6 m 500,- €
hĺbka vrtu 7 - 8 m 80,- €/m + DPH
hĺbka vrtu nad 9 m 75,- €/m + DPH
doprava 1 €/km