Hĺbka studne

Dobrý hospodár každý peniaz kým vydá zo svojich rúk dvakrát obráti. Zodpovedný majiteľ nehnuteľnosti bude so svojimi prostriedkami nakladať hospodárne a účelne. Pri rozhodovaní sa o hĺbke vrtu bude samozrejme pozerať aj na to, koľko ho výjde bežný meter jeho novej vŕtanej studne.

V tom sa skrýva nebezpečenstvo, že ak na začiatku pri počítaní výšky svojej investície spraví unáhlené rozhodnutie, bude na následky svojej šetrnosti dlhé roky doplácať. Ak studniar pri vŕtaní narazí na vodu a investor sa rozhodne, že mu stačí meter dva výšky stĺpca vody, hladina pri kolísaní dosiahne kritickú hodnotu a nebude čo zo studne čerpať. Čerpadlo sa tiež bude zanášať a častejšie bude potrebný jeho servis.

Pri väčšej investícii (hlbšej studni) bude čerpadlo v dostatočnej výške nad dnom studne a zároveň stĺpec vody nad čerpadlom bude dosť vysoký na to, aby studňa mophla zásobovať vodou kedykoľvek v dostatočnom množstve.

Každá studňa je jedinečné dielo, ktoré sa realizuje na dlhé obdobie. Ak sa rozhodnete pre vŕtanú studňu pre svoju domácnosť počítajte s plánovanou hĺbkou najmenej okolo 20 až 30 metrov.

Výška vodného stĺpca potrebná na zabezpečenie prevádzky studne a dostatočnú zásobu vody pre záhradku s chatkou bude okolo 16 až 20 metrov.

Bežné domácnosti vystačia s 20 až 30 metrami.

Veľké objekty a firmy začrú do svojej peňaženky viac, potrebná výška vodného stĺpca bude 30 až 40 metrov.

Ak chcete viac informácií, kontaktuje nás, radi vám zodpovieme otázky aj telefonicky na čísle 0910 167 127.

Hĺbka vŕtanej studne