Kopaná studňa

Obstarávacie náklady sú vyššie ako pri vŕtanej studni. Orientačne môžeme počítať s cenou štyrikrát vyššou. Z tohto dôvodu sa navrhujú najmä tam, kde je dostatok nezávadnej vody v malej hĺbke. Pretože zachytávajú vodu z prvého zavodneného horizontu, môže hladina v studni kolísať v letných suchách ale aj v čase zimných holomrazov.

K výhodám kopanej studne patrí to, že takúto studňu môžeme ľahko udržiavať, aj prehĺbiť, dokonca skontrolovať zvnútra. Ich nevýhodou okrem kolísania hladiny je aj citlivosť na znečistenie a horšia kvalita vody.

Kopaná studňa alebo vŕtaná studňa

Vŕtaná studňa

Vŕtané studne v súčasnosti predstavujú najbežnejší spôsob zachytávania podzemnej vody. Ich konštrukcia umožňuje oddeliť plytkú podpovrchovú vodu od hlbšej podzemnej vody, jej objem teda menej kolíše a kvalita býva lepšia. Výdatnosťou sa vyrovnajú, alebo dokonca predčia kopanú studňu. Vŕtaná studňa je zdroj vody aj v suchom období. Jej realizácia netrvá dlhšie ako jeden deň, stavba menej zaťažuje stavenisko, vyváža sa menej materiálu ako z kopanej studne a inštalácia čerpacej techniky je rýchla a jednoduchá.

Takáto studňa má aj svoje nevýhody. Nemožno ju bez techniky skontrolovať pohľadom zvnútra, ale hlavne sa nedá prehĺbiť. S tým treba počítať už pri jej navrhovaní a budovaní.

Vŕtaná studňa dobrý zdroj vody