Paženie studne

Nový vrt studne je potrebné vypažiť, aby sa steny nezosunuli a nezavalili dielo. Ani sa nepokúšajte ušetriť na trubkách a použiť na paženie vŕtanej studne odpadové z oranžového PVC. Nie sú dostatočne dimenzované na to, aby uniesli záťaž a nie sú nezávadné pre pitnú vodu.

Vypaženie studne treba spraviť s PVC trubkami dostatočnej hrúbky a s atestom pre pitnú vodu.

Trubky pre vŕtané studne sú určené na použitie všade tam, kde dochádza k dlhodobému styku s pitnou vodou a je nevyhnutné zaistiť, aby nedošlo k jej kontaminácii. Tieto trubky sú vyrábané s bezolovnatým stabilizátorom.

Závit na konci trubiek zaručuje vytvorenie pevného spoja.

Trubky sú modrej farby pre ich rýchlu identifikáciu.

Do vŕtaných studní voda vniká spodnou perforovanou časťou, nie iba dnom, ako pri kopaných studniach.

Akokoľvek sú vrty dobre zabezpečené proti znečisteniu, je žiadúce studňu zhruba raz za desať rokov vyčistiť.

Paženie vŕtanej studne