Postup vŕtania

Realizácia vlastnej vŕtanej studne prebieha postupne v nasledovných krokoch:

Ak máte záujem o naše služby kontaktujte nás cez e-mailom, cez webový formulár, alebo telefonicky na čísle 0910 167 127.

Postup vŕtania studne