Povolenie na výstavbu studne

Legislatíva upravujúca problematiku studní a podzemnej vody je zakotvená predovšetkým vo vodnom a potom aj stavebnom zákone. Na vlastnom pozemku si s podzemnou vodou môžete hospodáriť podľa vlastného uváženia za podmienok, že kopaná studňa nebude hlbšia ako tri metre, vŕtaná nebude mať viac než 30 metrov a vodu zo studne budete čerpať klasickou ručnou pumpou a odnášať si ju vo vedrách.

Táto romantická predstava je pekná, ale prakticky uplatniteľná iba niekde na lazoch, alebo pre človeka, ktorý sa chce či potrebuje odstrihnúť od civilizácie.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa získavaniu povolenia na stavbu nevyhnete.

Ak bude vŕtaná studňa hlbšia než 30 metrov, je potrebný aj súhlas banského úradu.

Povolenie na výstavbu vŕtanej studne