Výhody vlastnej studne

Ak sa pozriete na faktúru za vodu, jej väčšiu časť tvorí spotreba úžitkovej vody, teda vody, ktorú v domácnosti bežne potrebujeme na umývanie, kúpanie, splachovanie... Len asi desatina spotreby je voda, ktorú sme minuli priamo na pitie alebo nepriamo na prípravu potravy. Ak k tomu pripočítame vodu na polievanie záhradky, ľahko si spočítame, že investícia do vlastného zdroja vody sa nám rýchlo vráti. A to dokonca aj tam, kde už máme svoju domácnosť pripojenú na spoločný vodovod.

Ak potrebujeme vodu na mieste, kam sa zatiaľ vodovod nedostal, vlastná studňa bude nevyhnutnosťou. Jej realizáciu zverte odbornej firme.

Výhody vlastnej studne ako zdroja vody